IMG_20160219_150447

Kontakt a Provozní řád

By kokino, 5.9.2018

 • Herna je určena pro děti ve věku 1 – 12let.
 • Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení herny nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
 • Vstup do herny je zpoplatněn. Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád herny Kokino.
 • Vhodné chování je předpokládaným standardem. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného. Platí hlavně pro agresivní chování.
 • Do herny je zakázán vstup osobám s nakažlivou nemocí, nevolností, nebo osobám v karanténě.
 • Areál herny je nekuřácký a platí zde zákaz vstupu zvířat.
 • Do atrakce je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
 • Děti by měly mít oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, vhodné jsou též protiskluzové ponožky.
 • Děti nesmí mít při vstupu do herní zóny u sebe ostré předměty, šály, šátky, šperky, pera, přezky.
 • V atrakci je zakázána konzumace veškerého jídla, sladkostí, žvýkaček a pití.
 • Konzumovat v zóně k tomu určené je možno jídlo a pití zakoupené v baru, výjímku tvoří kojenecká strava a potraviny pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 • Je zakázáno lézt po sítích atrakce a lezení nahoru po skluzavkách.
 • Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 • Prostor pro kočárky je v šatně a za volně ložené věci v kočárku nenese vedení žádnou zodpovědnost.
 • Vedení si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.
 • Herní atrakce splňuje české a evropské normy a předpisy pro bezpečnost provozu týkající se „atrakcí a vybavení hřišť „. Za bezpečnost ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 • Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
 • Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce.Pak pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

KOKINO, provozovatel Hašlarová Naděžda

mail: nadia.gelnarova@seznam.cz

tel: +420 724 152 918

www.detskahernakokino.cz

facebook

IČO 87440270